HUBER Coanda Homokmosó RoSF4

Grit separation, washing, dewatering in one system

 • Reduced disposal costs
 • Utilisation of the Coanda effect ensures high grit removal efficiency.
 • Less than 3 % organic content
 • High solids throughput
 • More than 2,000 installations worldwide

Semleges szemétlerakóhelyen történő lerakás ill. az újrafelhasználhatóság érdekében
Osztályozás és mosás egy rendszeren belül.

Tovább olvasok...Bezárás

A Coanda homokmosóberendezéssel funkcionálisan a homokosztályozást és a homokmosást egy berendezésen belül végezzük. A Coanda-effektus kihasználásával az osztályozás műveletét a szortírozás műveletével kombináltuk, úgy, hogy változatlanul magas leválasztási fokot garantálunk az optimális tisztítási teljesítménnyel egyidejűleg.
A végeredmény már a beadagolástól is függ.

A berendezésbe homok-, víz-, szervesanyagkeveréket adagolunk be a Coanda-tulipánon keresztül egy előkapcsolt centrifugakamrával. A centrifugakamrával erős forgásba hozott áramlást a Coanda-tulipán görbe felszínén a magától beállítódó Coanda-effektus a függőleges iránytól vízszintesbe téríti, és egyenletesen a tartályhoz vezeti. Amint a fenti vázlatból is látható, a közvetlen hozzáfolyási térségben még nagyon nagy sebesség (vörös tartomány) jelentősen csökken (zöld és kék tartomány). Az áramlásban lévő szilárdanyagok (homokszemcsék, szerves anyagok) ekkor az áramláseltérítés és a sebességcsökkenés összjátéka következtében, a süllyedési sebességük nagyságának függvényében, leválnak és a tartály alsó részébe kerülnek. Ezek a különleges áramlási körülmények ahhoz vezetnek, hogy a 0,2 mm-es méretű homokszemcsék 95 %-nál nagyobb leválási fokot érnek el.
Mivel a leválasztás mértéke a leválasztandó szilárdanyagok süllyedési sebességétől függ (a tó mélysége, a tó mérete), ez ahhoz vezet, hogy nemcsak ásványi, hanem szervesanyagok is leválnak.

Az örvénylő homokréteg tisztítása

A homokleválasztást ezért homokmosás követi, azaz a szerves alkotórészek leválasztása az ásványi alkotórészektől, éspedig a Coanda-homokmosóberendezés alsó részében, mivel a nagyon kicsi áramlási sebesség miatt ott ideálisak a feltételek. Az alulról bevezetett üzemivízzel a Coanda-homokmosóban található homok felfelé áramoltatva fluidizálódik, azaz egy örvénylő homokágy keletkezik. Ez az örvénylő homokágy lehetővé teszi, hogy a szerves anyagok sűrűség szerint leváljanak a homoktól, immáron függetlenül a tó méretétől.  A homok/szervesanyag-keveréknek a felfelé áramlás alatt történő szortírozását egy alacsony fordulatszámmal üzemelő kotró segíti. A szerves anyagoktól megtisztított homokot a homokkihordócsiga automatikusan kihordja, miközben statikusan vízteleníti, majd egy konténerbe dobja. A berendezésben visszamaradt szerves anyagok szintén automatikusan – mindenesetre szakaszosan és az eljárás egészétől függően – kikerülnek a berendezésből.

Előnyök

Előnyök

A HUBER-Coanda RoSF 4 homokmosó előnyei

Homok folyamatos leválasztása folyadékáramlásból a Coanda-effektussal a homok egyidejű osztályozásával, kimosásával és víztelenítésével.

A rendszer jellemző ismérvei - Előnyei

 • A homokleválasztás és a homokkimosás egy rendszeren belül történik:   
  Kis hely- és kezelésigény
 • Az adagolás a Coanda-tulipánon keresztül előkapcsolt centrifuga-kamrával történik:
  Az egyenletesen kialakult átáramlás a tartályon és a Coanda-effektus kihasználás nagy leválasztási teljesítményt eredményez (95 % leválasztási fok 0,20 mm szemcseméretnél).
 • A berendezés alsó részében keletkező örvénylő homokágy következtében a leválasztott anyag a felfelé áramlásban szortírozásra kerül:
  A kimosott homok garantált izzítási vesztesége < 3 %; Újra fel lehet használni vagy lerakni TASI-depóban.
 • Automatikus homokkihordás egyidejű statikus víztelenítéssel:
  Nagyon magas szárazanyagtartalom a kihordott homokban (kb. 90 %)
 • ROTAMAT® komponensekkel (mosódobbal, szűrőberendezéssel stb.) komplett homok-recycling-berendezéssé bővíthető:
  Egy komplett homok-recycling-berendezés szükség szerint összeállítható; tisztítóból, csatornából, utcaseprésből származó homok vagy olajhomok tisztítására használható
 • Adagolás mind „nedvesen” (homokfogóból), mind „szárazon” (homoksilóból) lehetséges:
  Nem szükséges további gépegység
 • Kis munkaerőigényű, mivel PLC-vezérlésű; igen gazdaságos:
  Tehermentesíti a tisztítótelep személyzetét
 • Teljes egészében rozsdamentes nemesacélból készül:
  Korrózióálló, hosszú életű, kevés  karbantartást igénylő

Downloads

Tapasztalatok

Elvi vázlatok

Elvi vázlatok

Médiafájlok

Termékek

További termékinformációk igénylése